FAQs Complain Problems

तपाईलाई गाउँपालीकाको वेबसाईट कस्तो लाग्यो ?

राम्रो छ
25% (2 votes)
ठिकै छ
13% (1 vote)
अझ सुधार गर्नु पर्ने
63% (5 votes)
Total votes: 8