FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आशय पत्र पठाईएको बारे

७९/८० 05/18/2023 - 12:54 PDF icon active Media 4x14 Bagmati Gapa.pdf

वोलपत्र आवहान गरिएको बारे (स्यानिटरी प्याड )l

७९/८० 05/08/2023 - 08:06

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (Construction of PCC/RCC Road and Side Drain Jhurjhure Bhorleni Sadak- 05 and Plastering and Painting Work at Bandebi Primary School Bagmati-08)

७९/८० 04/30/2023 - 11:10

कृषि एम्बुलेन्स र शव बाहन खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आव्हान गरिएको सुचना

७९/८० 04/09/2023 - 10:35

वोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना l

७९/८० 03/31/2023 - 12:04

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

७९/८० 03/29/2023 - 14:38

टेन्डर आवहान सम्बन्धि सुचना (झुरझुरे भोर्लेनी सडक र बनदेबी आ.वि.)

७९/८० 03/21/2023 - 12:28

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (Supply and Delivery of Hume Pipe $ Construction of PCC road Janata Ma.Vi.-8 and Jyamire-4))

७९/८० 02/07/2023 - 15:06

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना पठाइएको बारे l

७९/८० 02/03/2023 - 11:18

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (Excavator & Steel parts of Trial Bridge)

७९/८० 02/02/2023 - 14:44

Pages