FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुशासन समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:38 PDF icon सुशासन समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली २०८०.pdf
विद्यायन समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:32 PDF icon विद्यायनसमिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०८०.pdf
लेखा समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:31 PDF icon लेखा समितिको कार्यसञ्चालन नियमावली २०८०.pdf
बिषयगत समितिको कार्यविधि २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:30 PDF icon बिषयगत समितिको कार्यविधि २०८०.pdf
बागमती गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:27 PDF icon बागमती गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०८०.pdf
बागमती गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:26 PDF icon बागमती गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०८०.pdf
बागमती गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:24 PDF icon बागमती गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०८०.pdf
बागमती गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:16 PDF icon बागमती गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको आचारसंहिता २०८०.pdf
कन्टेन्जेन्सी रकम खर्च र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ७९/८० 07/28/2023 - 14:14 PDF icon कन्टेन्जेन्सी रकम खर्च र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८०.pdf
आर्थिक ऐन ।। २०८०/८१ ।। बागमती गाउँपालिका ८०/८१ 07/26/2023 - 11:11 PDF icon आर्थिक ऐन ।। २०८०.८१ ।। बागमती गाउँपालिका मकवानपुर.pdf

Pages