FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बागमती गाउँपालिका मकवानपुरको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७९ ७९/८० 09/18/2022 - 15:38 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना बागमती गापा मकवानपुर.pdf
बागमती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८/७९ ७८/७९ 06/19/2022 - 12:28 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
बागमती गाउँपालिकाको कृष‍ि व्यवसाय प्रवर्द्धन, २०७५ ७४/७५ 02/16/2022 - 13:26 PDF icon ६. कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७५.pdf
समपुरक तथा बिषेश अनुदान सम्बन्धी कार्यविधी,२०७५ ७५/७६ 03/13/2019 - 11:57 PDF icon बिषेश अनुदान निर्देशीका २०७५.PDF
आर्थिक ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 03/07/2019 - 16:26 PDF icon Final arthik yen 2075.76.pdf
बिनियोजन ऐन २०७५/७६ ७५/७६ 03/07/2019 - 16:23 PDF icon फाइनल बजेट २०७५.७६ बिनियोजन ऐन.pdf
विपद् जेाखिम न्यूनीकरणा तथा व्यवस्थापन विधेयक २०७५ ७५/७६ 09/23/2018 - 11:52 PDF icon विपद् जेाखिम न्यूनीकरणा तथा व्यवस्थापन विधेयक.pdf
करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धि कार्यविधि ७५/७६ 09/21/2018 - 10:10 PDF icon Bagmat gaupalikama kararma Karmchari.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि ७५/७६ 09/20/2018 - 13:15 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 13:14 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf

Pages