FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बागमती गाउँपालिकामा विपद् जेाखिम न्यूनीकरणा तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/15/2022 - 14:21 PDF icon बागमती गाउँपालिकामा विपद् जेाखिम न्यूनीकरणा तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५.pdf
बागमती गाउँपालिकाको आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा ऐन, २०७४ ७४/७५ 12/15/2022 - 14:15 PDF icon आधारभूत तथा माध्यामिक शिक्षा ऐन,२०७४.pdf
बागमती गाउँपालिकाको स्थानीय सहकारी ऐन, २०७४ ७४/७५ 12/15/2022 - 14:13 PDF icon स्थानीय सहकारी ऐन, २०७४.pdf
बागमती गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५ ७५/७६ 12/15/2022 - 14:07 PDF icon बागमती गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७५.pdf
बागमती गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना ७९/८० 11/11/2022 - 14:37 PDF icon बागमती गाउँपालिकाको क्षमता विकास योजना.pdf
बागमती गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७९ ७९/८० 11/07/2022 - 11:37 PDF icon बागमती गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७९.pdf
बागमती गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 11/07/2022 - 11:33 PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf
बागमती गाउँपालिका मकवानपुरको लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति आ.ब.०७९-८० देखी ०८३-८४ ७९/८० 10/19/2022 - 13:23 PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण मूलप्रवाहिकरण रणनीति आ.ब.०७९-८० देखी ०८३-८४.pdf
बागमती गाउँपालिका स्वास्थ्य वीमा संयोजन समिति गठन/संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९ ७९/८० 10/19/2022 - 12:56 PDF icon बागमती गाउँपालिका स्वास्थ्य बीमा संयोजन समिति गठनसंचालन सम्बन्धी कार्यविधि 2079.pdf
बागमती गाउँपालिका मकवानपुरको राजश्व सुधार कार्ययोजना २०७९ ७९/८० 09/18/2022 - 15:38 PDF icon राजश्व सुधार कार्ययोजना बागमती गापा मकवानपुर.pdf

Pages