FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बागमती गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्वन्धि कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/21/2018 - 10:10 PDF icon बागमती गाउँपालिकामा करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 13:15 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 13:14 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 09/20/2018 - 13:12 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 08/29/2018 - 11:19 PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन नमुना कार्यविधि, २०७५.pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/27/2018 - 12:11 PDF icon न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन २०७५.pdf
आ.व २०७५/७६ को आर्थिक कार्यविधि ऐन ७५/७६ 08/24/2018 - 12:59 PDF icon १२. गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५ ७५/७६ 08/24/2018 - 12:20 PDF icon १२. गाउँ_नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७५.pdf
बागमती गाउँपालिकाको स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७५/७६ 07/04/2018 - 17:55 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५.pdf
कृषि व्यवसाय प्रबरद्धन एन २०७५ ७५/७६ 07/04/2018 - 17:41 PDF icon १६. कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन.pdf

Pages