FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

७९/८० 03/29/2023 - 14:38

टेन्डर आवहान सम्बन्धि सुचना (झुरझुरे भोर्लेनी सडक र बनदेबी आ.वि.)

७९/८० 03/21/2023 - 12:28

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (Supply and Delivery of Hume Pipe $ Construction of PCC road Janata Ma.Vi.-8 and Jyamire-4))

७९/८० 02/07/2023 - 15:06

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना पठाइएको बारे l

७९/८० 02/03/2023 - 11:18

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (Excavator & Steel parts of Trial Bridge)

७९/८० 02/02/2023 - 14:44

लम्काना राइगाउँ सडक वोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना

७९/८० 01/30/2023 - 21:08 PDF icon Lamkana Raigaun Sadak Notice.pdf

राइगाउँ क्यान्टिन सडक वोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना

७९/८० 01/30/2023 - 21:06 PDF icon raigaun Canteen Moterbato Notice.pdf

टेन्डर आवहान सम्बन्धि सुचना

७९/८० 01/30/2023 - 18:00

१५ शैया अस्पतालको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना

७९/८० 01/09/2023 - 19:25 PDF icon 15 Bed hospital Final notice.pdf

Invitation of Bids

७९/८० 12/27/2022 - 12:21 PDF icon IMG_20221227_0001.pdf

Pages