FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

निर्माण कार्यको वोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

८०/८१ 10/04/2023 - 08:05

निर्माण कार्यको वोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना

८०/८१ 09/29/2023 - 10:30

वोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना (Sanitary Pads/ Medcine)

८०/८१ 09/28/2023 - 07:21

वोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सुचना (Chilling VAT)

८०/८१ 09/07/2023 - 14:06

सवारी साधन खरिदको लागि वोलपत्र आवहान सम्बन्धि सुचना

७९/८० 06/18/2023 - 12:21

आशय पत्र पठाईएको बारे

७९/८० 06/11/2023 - 10:52

आशय पत्र पठाईएको बारे

७९/८० 05/18/2023 - 12:54 PDF icon active Media 4x14 Bagmati Gapa.pdf

वोलपत्र आवहान गरिएको बारे (स्यानिटरी प्याड )l

७९/८० 05/08/2023 - 08:06

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (Construction of PCC/RCC Road and Side Drain Jhurjhure Bhorleni Sadak- 05 and Plastering and Painting Work at Bandebi Primary School Bagmati-08)

७९/८० 04/30/2023 - 11:10

कृषि एम्बुलेन्स र शव बाहन खरिद सम्बन्धि वोलपत्र आव्हान गरिएको सुचना

७९/८० 04/09/2023 - 10:35

Pages