FAQs Complain Problems

संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा।

संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धमा।

१. कार्यक्रम संयोजक (क्षयरोग मुक्त अभियान कार्यक्रम)      

२. सूचना प्रविधि अधिकृत      

आर्थिक वर्ष: